Việt Nam Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố việc ký kết bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam – một trong những tổ chức tài chính hàng đầu với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.

Standard Chartered has announced the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) between the United States Agency for International Development (USAID) and Standard Chartered Bank (Viaaaaaetnam) Limited, one of the leading financial institutions with strong commitment to green financing in Vietnam, to promote the deployment of advanced clean energy in Vietnam.

Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam Nguyễn Thúy Hạnh đã ký Bản ghi nhớ vào ngày 16 tháng 4 tại Hà Nội, qua đó chính thức thiết lập quan hệ đối tác trong 5 năm nhằm góp phần thúc đẩy mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

USAID Mission Director for Vietnam Aler Grubbs and Standard Chartered Vietnam Deputy General Director Nguyen Thuy Hanh signed the MOU on 16 April in Hanoi, establishing a five-year partnership to advance the country’s goal of net-zero emissions by 2050.

Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs cho biết: “Thông qua bản ghi nhớ này, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhằm thúc đẩy tiếp cận tài chính cho khu vực tư nhân để phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến của Việt Nam. Quan hệ đối tác này sẽ là hình mẫu để mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính và giúp thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050”.

“Through this new MOU, USAID will collaborate with Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited to support the private sector to develop Vietnam’s advanced clean energy. This partnership is a model to expand collaboration with financial institutions and help accelerate the country’s goal of net-zero emissions by 2050,” said USAID/Vietnam Mission Director Grubbs. 

“Chúng tôi tin rằng tài chính có vai trò giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi giảm phát thải về “0”, hướng tới nền kinh tế thân thiện với môi trường. Bản ghi nhớ chúng tôi ký với USAID là một phần trong cam kết nhằm hỗ trợ và giúp khách hàng của chúng tôi tiếp cận nguồn tài chính bền vững và đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các khách hàng và đối tác của mình để hỗ trợ tiếp cận tài chính cho những nơi cần nhất và đóng góp vào công cuộc phát triển bền vững của Việt Nam”, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ.

“We believe that finance can enable and accelerate the just transition to net zero, towards a nature-positive economy. Our MOU with USAID is part of our commitment to support our clients and help them access to sustainable financing and achieve net-zero goals. We will continue to work closely with our clients and our partners to provide access to finance to where it matters most and to contribute to the sustainable development of Vietnam,” said Nguyen Thuy Hanh, Deputy General Director, Head of Corporate and Investment Banking, Standard Chartered Bank Vietnam.

Theo bản ghi nhớ này, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam để huy động đầu tư tư nhân vào các hệ thống năng lượng tiên tiến như điện mặt trời áp mái, hiện đại hóa hệ thống lưới điện và thúc đẩy các sáng kiến về mua bán điện. Hỗ trợ của USAID bao gồm các hoạt động: đào tạo tập huấn, phát triển năng lực, hỗ trợ giao dịch và kết nối. Standard Chartered sẽ giới thiệu USAID các dự án và các khách hàng phù hợp để USAID xem xét cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc hỗ trợ khác trong các chương trình của mình. Phía ngân hàng sẽ tìm kiếm cơ hội cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tập trung vào tính bền vững để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở thu xếp vốn, dịch vụ tư vấn tài chính, các khoản vay song phương, các khoản vay hợp vốn và phát hành trái phiếu cho các dự án đủ điều kiện.

Under this MOU, USAID will collaborate with Standard Chartered to mobilize private sector investment in advanced energy systems such as rooftop solar, utility modernization, and power trading. USAID support will be in the form of training, capacity development, transactional support, and matchmaking activities. Standard Chartered will introduce USAID to projects and clients that may be suitable for USAID’s consideration of providing technical and/or other support under its programs. The Bank seeks out opportunities to provide sustainability-focused products and services in support of Vietnam’s clean energy transition including but not limited to financing arrangements, financial advisory services, bilateral loans, syndicated loans, and bond issuances for qualified projects.

Standard Chartered luôn ủng hộ và đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam hướng đến mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Với lịch sử 120 năm tại Việt Nam, Standard Chartered luôn sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy FDI vào Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng Việt Nam muốn mở rộng ra thị trường toàn cầu để đạt các mục tiêu tăng trưởng thông qua những lợi thế vượt trội và mạng lưới của ngân hàng.

Standard Chartered is a fervent supporter and aligned with the Vietnamese Government’s ambitions to be Net Zero by 2050. With 120-year history in Vietnam, Standard Chartered’s core competence is to leverage and utilize its significant network to deliver FDI to Vietnam and to facilitate Vietnamese clients who want to expand into global markets to pursue growth ambition.

Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Hoa Kỳ là một đối tác cam kết của Việt Nam trên hành trình thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch, an toàn và dựa vào thị trường. Để biết thêm thông tin, truy cập:  https://www.usaid.gov/vi/vietnam/climate-change-energy-and-environment

Under the Comprehensive Strategic Partnership, the United States is a committed partner to Vietnam in advancing the country’s transition to a clean, secure, and market-based energy sector. To learn more, visit: https://www.usaid.gov/vietnam/climate-change-energy-and-environment.

Standard Chartered

Standard Chartered là tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với sự hiện diện tại 53 thị trường năng động trên thế giới và phục vụ khách hàng trên hơn 64 thị trường. Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng sự thịnh vượng thông qua sự đa dạng đặc trưng của mình. Truyền thống và giá trị của Ngân hàng được thể hiện qua lời hứa thương hiệu “Here for good”.

Standard Chatered được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London, Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.

Để biết thêm những nhận định và đánh giá của Standard Chartered, xin vui lòng truy cập trang Insights hoặc sc.com, và theo dõi Standard Chartered tại Twitter, LinkedIn Facebook

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc