Khánh Ly gửi lời chào khán giả Việt Nam

Khánh Ly gửi lời chào khán giả Việt Nam dành cho đêm nhạc đầu tiên của cô vào ngày 9/5/2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc