Tác phẩm tham gia Sân chơi ảnh Rạng Ngời Xuân Mới – Mừng xuân Giáp Ngọ 2014

Mã số: 01/2014

Tên tác phẩm: Hoa ở Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng 2014

Tác giả: Kiên Nguyễn – Pro Flowers

Khu Vuon Xuan Kieng thu chao xuan

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc