Lấy ý tưởng từ những trò chơi ráp hình tam giác, tuy nhiên điểm nối là những huyệt đạo trên cơ thể kết hợp với tone màu đồng nhất là những điểm đặc biệt của Miên Thảo trong tác phẩm lần này. CLB Phụ Nữ Hiện Đại xin giới thiệu tác phẩm mới của chị trong tháng 5/2015 với chủ đề Color Block.
Xem thêm:
Miên Thảo – Lại thêm “cú” ngoạn mục với body painting – yoga – nhiếp ảnh
COLOR BLOCK
photo : Vinh Phan
model : Huỳnh Kim Tuyền
CLB Phụ Nữ Hiện Đại 
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc