(Phunuhiendai.vn) – Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống các trường trung học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành một địa chỉ tin cậy, đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo. Năm học 2022-2023, Trường dự kiến tuyển sinh 350 học sinh lớp 10 không chuyên (tăng 150 chỉ tiêu so với các năm học trước).

n cạnh việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh, Trường không ngừng cải tiến mọi mặt, trong đó đặc biệt khai thác lợi thế của một trường phổ thông thực hành thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, một trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia. Khi trúng tuyển vào Trường, học sinh được thụ hưởng môi trường học thuật hiện đại, tiên tiến và hội nhập quốc tế, được tiếp cận sớm với giáo dục đại học. Không những được học với những giáo viên phổ thông trung học giàu kinh nghiệm, học sinh còn được học tập, làm việc, nghiên cứu với các giảng viên đại học.

Học sinh của Trường cũng được sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất khang trang, các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, studio, hội trường trang bị hiện đại của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Với lợi thế được gắn kết với các khoa ngoại ngữ, cùng với việc tăng cường tiếng Anh học thuật, Trường còn mang đến cho học sinh cơ hội tự chọn các ngoại ngữ khác nhau như Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Nga.

Trường cũng tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, chú trọng kiến thức tin học quốc tế. Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học có khả năng hội nhập, thích ứng và thành công.

Trong năm học 2022-2023, để tiếp tục xứng đáng vai trò đầu tàu trong thực hành sư phạm, môi trường thực hành các phương pháp sư phạm tiên tiến đồng thời đáp ứng các yêu cầu của cho chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, Trường xây dựng các tổ hợp môn phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh, cụ thể như sau:

Tổ hợp 1 Tổ hợp 2 Tổ hợp 3 Tổ hợp 4 Tổ hợp 5 Tổ hợp 6
Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Vật lí Vật lí Vật lí
Địa lí Địa lí Địa lí Hóa học Hóa học Hóa học
GDKT&PL (*) GDKT&PL GDKT&PL Sinh học Sinh học Sinh học
Hóa học Vật lí Sinh học Lịch sử Địa lí GDKT&PL
Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học

(*): Giáo dục Kinh tế và Pháp luật

Một điểm đáng chú ý nữa là trong năm học 2022-2023, Trường Trung học Thực hành ngừng tuyển sinh hệ lớp chuyên để tập trung vào mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và phát huy lợi thế, chức năng thực hành sư phạm của Trường.

Thông tin liên hệ:

Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

(Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc