Thời trang giúp bạn thể hiện mình. Thêm một phong cách mới cho bạn qua những hình thù đa dạng, kiểu cách và cá tính mạnh mẽ!

Meod Họa tiết lạ

Meoc1 Họa tiết lạ

Meob1 Họa tiết lạ

Meoa1 Họa tiết lạ

Thực hiện: Tăng Huệ Văn
Ảnh: Suta

Địa chỉ tham khảo:
Nine West, Charles & Keith, Pedro, Isla Moda

Theo TC Thời Trang Trẻ

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc