Banner Nhật Hạ
Từ 1/3/2020, hình thức đào tạo “chính quy”, “tại chức”, “từ xa”… sẽ chỉ được ghi trên phụ lục văn bằng chứ không còn được ghi trên văn bằng giáo dục đại học như trước.  
tu thang 3 bang dai hoc khong ghi hinh thuc dao tao chinh quy tai chuc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học. Theo đó, văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương.

Theo Thông tư, có 10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, bao gồm tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương); ngành đào tạo; trên cơ sở cấp văn bằng; họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng; địa danh, ngày, tháng, năm cấp văn bằng; chức danh, chữ ký, họ, tên đệm của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định; số hiệu, số vào sổ cấp văn bằng.

Đáng chú ý, trên văn bằng giáo dục đại học vẫn có ghi nội dung về hạng tốt nghiệp của người học, khác với dự thảo trước đó của Bộ GD&ĐT là bỏ nội dung này. Đặc biệt, hình thức đào tạo là nội dung được ghi trên phụ lục văn bằng chứ không còn được ghi trên văn bằng giáo dục đại học như trước đây.

Thông tư còn quy định: Phụ lục văn bằng giáo dục đại học có thông tin về kết quả học tập, bao gồm điểm học phần hoặc môn học; điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp của người học…

Thông tư cũng nêu, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học, tự thiết kế mẫu và được bổ sung các nội dung khác ghi trên phụ lục văn bằng phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/3/2020.
Nguồn: petrotimes.vn
https://petrotimes.vn/tu-thang-32020-bang-dai-hoc-khong-ghi-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-tai-chuc-563166.html

 

Bệnh viện Hạnh Phúc