Tác phẩm tham gia Sân chơi ảnh Rạng Ngời Xuân Mới – Mừng xuân Giáp Ngọ 2014

Mã số: 03/2014

Tên tác phẩm: Lộc… đa sắc

Tác giả: Bình An (Bình Chánh, TP.HCM)

Locdasac

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc