Đại học RMIT Việt Nam chính thức tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (MIB) mới từ học kỳ tháng 10/2015. Sinh viên theo học chương trình mới được trang bị kiến thức kinh doanh và cách giao tiếp hiệu quả giữa các nền văn hóa khác nhau; được phát triển năng lực quản lý; đồng thời nâng cao kỹ năng phân tích và năng lực chuyên môn để trở thành lãnh đạo tầm quốc tế trong tương lai.

Chương trình được giảng dạy theo thời gian biểu linh hoạt toàn thời gian hoặc bán thời gian, tạo cơ hội cho những học viên muốn nâng cao trình độ mà không phải tạm ngưng công việc.

Trong quá trình học, sinh viên chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế còn có cơ hội tham gia chương trình tham quan học tập hoặc trao đổi sinh viên đến các học viện đối tác với Đại học RMIT ở châu Âu, châu Á hay ngay Đại học RMIT tại Melbourne, Úc.

1

Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung, Quản lý chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế Đại học RMIT Việt Nam, cho biết: “Chương trình thạc sĩ mới ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về kinh doanh quốc tế, giúp Việt Nam hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu. Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế có khả năng cạnh tranh cao ở thị trường việc làm cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là tại những nước thuộc ASEAN khi Cộng đồng kinh tế ASEAN trở thành hiện thực vào cuối năm nay”.

Được biết, chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (MIB) cùng các chương trình cao học hiện có gồm Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Cấp quản lý) (EMBA) là những chương trình do Phân viện Đào tạo sau đại học – khu vực châu Á, Đại học RMIT Việt Nam thực hiện. Ra đời từ đầu năm 2015, hoạt động của phân viện thể hiện cam kết của RMIT Việt Nam trong thay đổi tương lai qua đào tạo và nghiên cứu, bằng việc thiết kế cũng như chuyển tải các chương trình cao học đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, chính phủ và các tập đoàn lớn.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết của chương trình học trên trang web của Đại học RMIT Việt Nam

http://www.rmit.edu.vn/vi/chuyen-nganh/thac-si-kinh-doanh-quoc-te.

Mộng Thúy/ RMIT Việt Nam/CamMedia

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc