Bầu cử TP HCM
Kỷ yếu ’75 năm truyền thống Ngoại giao Việt Nam: Các nhà ngoại giao nữ và chặng đường đổi mới, hội nhập của đất nước’ chào mừng 75 năm truyền thống Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), thể hiện lòng tri ân sâu sắc, ghi nhận và lưu giữ những cống hiến, dấu ấn đậm nét của những nhà ngoại giao nữ, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nước.

Video nằm trong bài : Ra mắt Kỷ yếu ’75 năm truyền thống Ngoại giao Việt Nam: Các nhà ngoại giao nữ và chặng đường đổi mới, hội nhập của đất nước’

 

Nguồn: Báo Quốc Tế

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Cầm ô tô | https://otovina.net | Đăng tin nhà đất