Mới đây, một nghiên cứu trên quy mô rộng đã cho thấy: những người trưởng thành đã từng là trẻ sinh non hoặc sinh nhẹ cân có thể ít có những mối quan hệ tình dục, quan hệ lãng mạn hoặc ít có khả năng trở thành cha mẹ so với những người từng là trẻ sinh đủ tháng.

Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy những trẻ sinh non thường ủy mị, tránh né xã hội, ít dám mạo hiểm và ít tìm kiếm những niềm vui bên ngoài. Những đặc điểm này làm cho những trẻ sinh non gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển những mối quan hệ xã hội trong cuộc sống khi trưởng thành, kể cả việc kết bạn và tìm kiếm bạn đời trong tương lai.

Một nghiên cứu tổng hợp kết quả của 21 nghiên cứu trước đó với dữ liệu của hơn 4 triệu người vừa được tiến sĩ Marina Mendonca và cộng sự thuộc đại học Warwick (Anh) thực hiện gần đây về các mối quan hệ xã hội của những người trưởng thành đã từng là trẻ sinh non hoặc nhẹ cân. Kết quả cho thấy: so với những người trưởng thành được sinh đủ tháng, 57% những người đã từng là trẻ sinh non hoặc nhẹ cân có cơ hội ít hơn trong việc có mối quan hệ về tình dục, 28% ít cơ hội hơn trong việc có mối quan hệ lãng mạn và 23% ít cơ hội hơn trong việc trở thành cha mẹ.

Nghiên cứu này cũng cho thấy, mặc dù gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và thiết lập những mối quan hệ xã hội, nhưng khi đã có bạn bè hoặc bạn đời thì chất lượng mối quan hệ của những người trưởng thành đã từng là trẻ sinh non hoặc nhẹ cân vẫn không khác so với những người đã từng được sinh đủ tháng.

Những tác động tiêu cực về mặt quan hệ xã hội của việc sinh thiếu tháng hoặc nhẹ cân đều giống nhau ở cả nam và nữ và ở tất cả mọi lứa tuổi. Tuy vậy, những trẻ có tuổi thai nhỏ nhất hoặc có cân nặng lúc sanh nhỏ nhất thường có gặp nhiều tác động tiêu cực hơn.

Trong nhóm những người trưởng thành đã từng là trẻ sinh cực sớm có tuổi thai nhỏ hơn 28 tuần, 67% ít có cơ hội có mối quan hệ lãng mạn và 69% ít có cơ hội trở thành cha mẹ hơn so với những người trưởng thành từng trẻ được sinh đủ tháng.

Trong nhóm những người trưởng thành từng là được sanh với tuổi thai từ 28 đến 32 tuần, 33% ít có cơ hội có mối quan hệ lãng mạn và 21% ít có cơ hội trở thành cha mẹ hơn so với những người trưởng thành từng trẻ được sinh đủ tháng.

Trong nhóm những người trưởng thành từng được sánh với tuổi thai từ 32 đến 36 tuần, 21% ít có cơ hội có mối quan hệ lãng mạn hoặc ít có cơ hội trở thành cha mẹ hơn so với những người trưởng thành từng trẻ được sinh đủ tháng.

Nghiên cứu không đánh giá được những khiếm khuyết hoặc những vấn đề sức khỏe do việc sanh non, nhẹ cân gây ra ảnh hưởng như thế nào đến việc tìm kiếm và xây dựng những mối quan hệ xã hội.

Mặc dù vậy, các tác giả cũng đề nghị những phụ huynh có con sinh thiếu tháng hoặc nhẹ cân cần nhanh chóng bắt đầu giúp đỡ con mình xây dựng những kỹ năng xã hội ngay từ khi con còn nhỏ. Việc nhận biết và giúp đỡ những trẻ sinh non hoặc nhẹ cân cần được cha mẹ, nhân viên y tế và giáo việc thực hiện càng sớm càng tốt.

Những trẻ sinh non hoặc nhẹ cân thường ủy mị và nhút nhát, việc hỗ trợ trẻ có những kỹ năng kết bạn và hòa nhập vào nhóm bạn có thể giúp trẻ có cơ hội trong tương lai trong việc tìm kiếm bạn đời, xây dựng các mối quan hệ lãng mạn và trở thành cha mẹ.

Nguồn: Mendonça M, Bilgin  A, Wolke  D.  Association of preterm birth and low birth weight with romantic partnership, sexual intercourse, and parenthood in adulthood: a systematic review and meta-analysis.  JAMA Netw Open. 2019;2(7):e196961. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.6961

ArticleGoogle Scholar

BS Phạm Minh Triết

Nghiên cứu sinh tại trường Nghiên cứu Tâm lý thuộc Đại học Quốc gia Austrailia

Nguồn: tcsuckhoe.com

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Cầm ô tô | https://otovina.net | Đăng tin nhà đất