Học sinh Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1 trong chuyên đề về Phân loại rác. Ảnh minh hoạ Học sinh Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1 trong chuyên đề về Phân loại rác. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người học trong việc thực hiện nếp sống văn minh, chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, không xả rác khi tổ chức, tham gia các hoạt động, lễ hội, sự kiện do đơn vị, các cơ sở GD tổ chức.

Đảm bảo việc không sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần để tổ chức hoạt động, lễ hội, sự kiện ngày càng văn minh, thân thiện, tích cực.

Bố trí thùng rác hợp vệ sinh và có ngăn dùng để phân loại chất thải hữu cơ và chất thải còn lại, bổ sung các khu vực vệ sinh phù hợp, mỹ quan; hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khuôn viên khu vực đơn vị, cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động, lễ hội, sự kiện,

Có phương án thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, dọn dẹp, vệ sinh các thải, không để rác tồn đọng tại các khu vực tổ chức trước, trong và sau khi kết thúc hoạt động, lễ hội, sự kiện.

Quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức các hoạt động, lễ hội, sự kiện về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường;

Phê bình, xử lý nghiêm các cá nhân tham gia, đơn vị tổ chức các hoạt động, lễ hội, sự kiện có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc