Phụ nữ hiện đại (www.phunuhiendai.vn) và Tin Môi Trường (www.tinmoitruong.vn) đã chính thức ký kết hợp tác công nhận là đối tác truyền thông trong việc tổ chức thực hiện và thông tin các hoạt động về phụ nữ và môi trường tại Việt Nam từ tháng 2 năm 2014.

 lo go TMT-PNHD

Theo đó, Lãnh đạo của hai bên đã chính thức ký kết hợp tác “V/v: Thực hiện đối tác truyền thông giữa Tin Môi Trường– Tin nhanh về môi trường Việt Nam và  Phụ nữ hiện đại – mạng xã hội phụ nữ Việt Nam”. Hai bên cùng thỏa thuận là đối tác truyền thông của nhau, nhằm bổ sung nguồn lực, tăng cường tính lan tỏa của các sự kiện.

Hai bên cùng thỏa thuận trao đổi, hỗ trợ nhau quảng bá các sự kiện liên quan về phụ nữ, môi trường trên Tin Môi trường (www.tinmoitruong.vn) và Phụ Nữ Hiện Đại (www.phunuhiendai.vn) do hai bên tổ chức.

Hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau cùng tham gia mạng lưới truyền thông về môi trường và các thông tin hữu ích dành cho phụ nữ.

Việc ký kết Biên bản thỏa thuận này là định hướng để hai bên tham gia triển khai các hoạt động, hỗ trợ nhau với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Tin Môi Trường là đối tác truyền thông sẽ giúp Phụ nữ hiện đại triển khai các kế hoạch thông tin liên quan đến vấn đề môi trường và phụ nữ hiện đại một cách hiệu quả.

 

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc