Tác phẩm tham gia Sân chơi ảnh Rạng Ngời Xuân Mới – Mừng xuân Giáp Ngọ 2014

Mã số: 04/2014

Tên tác phẩm: Người đẹp và… rau

Tác giả: H&H Studio

hhh

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc