IDM (Institute of Digital Marketing) Edu Việt Nam sẽ có các chương trình đào tạo Tiếp thị Số chuyên nghiệp khi được ủy quyền và cấp bằng bởi Digital Marketing Institute (DMI) –tổ chức thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu về đào tạo tiếp thị số tại hơn 80 quốc gia.
IDM Edu Việt Nam cho biết nhu cầu về nhân lực có chuyên môn của ngành tiếp thị số Việt Nam tăng nhanh chóng.

Chương trình đào tạo Tiếp thị Số của IDM Edu Việt Nam sẽ bắt đầu tuyển sinh từ 12/07/2017 với khóa học Certified Digital Marketing Professional (Chứng chỉ Tiếp thị Số Chuyên nghiệp). Các khóa học khác: Certification Digital Marketing Specialist in Strategy and Planning (Chứng chỉ Lập kế hoạch và Lên chiến lược Tiếp thị Trực tuyến), Certified Digital Marketing Specialist in Social Media (Chứng chỉ Tiếp thị Trực tuyến qua Mạng xã hội), Certified Digital Marketing Specialist in Search Marketing (Chứng chỉ Tiếp thị Tìm kiếm Chuyên nghiệp), Certified Digital & Social Selling Professional (Chứng chỉ Bán hàng Chuyên nghiệp qua các kênh Trực tuyến) sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Đại diện và cố vấn của IDM Edu Việt Nam

Mỗi môn học này, IDM cho biết mình đã mua bản quyền với giá 10 ngàn USD/năm. Để có thể học trực tuyến trực tiếp với DMI, người học phải bỏ ra đến gần 2.000 USD và phải tự học và tự thi. Trong khi đó, học phí mỗi khóa của IDM Edu Việt Namchỉ là 15 triệu đồng/12 buổi bao gồm cả lệ phí thi 5 triệu đồng. Người học có thể tùy chọn lịch học linh hoạt. Bằng được cấp do Trung tâm khảo thí Quốc tế Pearson VUE và được công nhận ở 80 quốc gia.

Ông Vũ Văn Hiển –Giám đốc Học thuật IDM Edu Việt Nam cho biết điểm khác biệt của các khóa học này là kiến thức thực tiễn, tình huống thực tế, phương pháp xử lý phù hợp trong mỗi bối cảnh, một giáo trình luôn được cập nhật các xu hướng mới nhất. Các học viên phải có kiến thức tiếp thị căn bản, vốn tiếng Anh tốt và khả năng tự học, vì thế, đầu vào sẽ có bài kiểm tra và các tư vấn viên sẽ căn cứ theo đó để đề nghị các khóa học thích hợp hay các kiến thức cần trau dồi thêm trước khi đăng ký học.

Nhân dịp khai giảng, IDM Edu Việt Nam giảm 5 triệu đồng chi phí thi chứng chỉ Quốc tế cho mỗi học viên đăng ký và đóng học phí trong tháng 7,  8 và 9 (có thể học sau đó).

Theo Thế giới số 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc