Ngày 9-2, tại vườn Minh Trân (TP.HCM), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Chương trình gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Đinh Dậu và Hội thảo “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam – 2017”. Buổi gặp gỡ thu hút đông đảo trí thức kiều bào và đặc biệt, có sự tham gia của nhiều cựu du học sinh quốc tế.

Hội thảo có các chuyên đề như “Trào lưu khởi nghiệp của chuyên gia trí thức kiều bào và cựu du học sinh trẻ” ; “Triển khai mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới: lộ trình và giải pháp” ; “Chính sách thu hút chuyên gia trí thức kiều bào tham gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Việt Nam”…

Nét nổi bật của hội thảo là tìm giải pháp kết nối mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới; tập trung chia sẻ các bài học khởi nghiệp thành công, kinh nghiệm kết nối chuyên gia trí thức kiều bào với các đối tác trong nước nhằm giải quyết các bài toán, dự án thiết thực và cụ thể thông qua chia sẻ tri thức mới, công nghệ hiện đại và quản lý tiên tiến.

Điểm mới trong hội thảo năm nay là sự tham gia tích cực của các cựu du học sinh quốc tế. Bên cạnh đó, hội thảo cũng tập hợp các đề xuất, giải pháp của các chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đất nước.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN – Trần Văn Tùng nhấn mạnh tầm quan trọng và đánh giá cao vai trò của đội ngũ các chuyên gia trí thức kiều bào, coi đó là một trong những nguồn nhân lực khoa học công nghệ nòng cốt của đất nước.

“Bộ KH&CN cam kết sẽ tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong nước mời chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các nhiệm vụ thiết thực của đất nước” – Thứ trưởng Tùng khẳng định.

ẢNH 2 Toàn cảnh 2 (gốc xéo))  Ảnh: Toàn cảnh buổi hội thảo.

ẢNH 3 Tri thức kiều bào trình bày chuyên đề tại hội thảoẢnh: Trí thức kiều bào trình bày chuyên đề tại hội thảo

ẢNH 4 Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn TùngẢnh: Thứ Trưởng Bộ KH&CN – Trần Văn Tùng

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc