Tính đến năm 2014, chương trình “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” đã mang lại điều kiện vệ sinh tốt hơn cho hơn 2 triệu người Việt Nam thông qua các hoạt động giáo dục, tuyên truyền thay đổi hành vi về sử dụng & giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn cho học sinh giúp cải thiện điều kiện vệ sinh và phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe cho người dân. Chương trình “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” do công ty Unilever Việt Nam – nhãn hàng Vim khởi động từ năm 2012.

Những hình ảnh minh họa kết quả chương trình Phát triển bền vững của công ty Unilever nhãn hàng VIM cùng các bộ ban ngành

 

1. Kết quả chương trình Phát triển bền vững của công ty Unilever- nhãn hàng VIM cùng các bộ ban ngành2. Kết quả chương trình Phát triển bền vững của công ty Unilever- nhãn hàng VIM cùng các bộ ban ngành 3. Kết quả chương trình Phát triển bền vững của công ty Unilever- nhãn hàng VIM cùng các bộ ban ngành 4. Kết quả chương trình Phát triển bền vững của công ty Unilever- nhãn hàng VIM cùng các bộ ban ngành 5. Kết quả chương trình Phát triển bền vững của công ty Unilever- nhãn hàng VIM cùng các bộ ban ngành 6. Kết quả chương trình Phát triển bền vững của công ty Unilever- nhãn hàng VIM cùng các bộ ban ngành

Xem thêm: “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” đã giúp 2 triệu người VN có điều kiện vệ sinh tốt hơn

Nguồn: Unilever Việt Nam

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc